Er moet iets veranderen in uw organisatie. Maar hoe? 

Herkent u deze vragen, die ik vaak hoor stellen in organisaties die de beweging maken naar nieuwe vormen van leiderschap, besturen en organiseren:  

 

Hoe organiseer je het samenspel zo, dat je samen optrekt, maar recht blijft doen aan de bijzondere plek en rol van ieder van de betrokken partijen: bestuurder, managementteam, ondernemingsraad, maar ook een raad van commissarissen / raad van toezicht of -in de zorg- een cliëntenraad? En ook: aan de plek en rol van het door de OR vertegenwoordigd personeel, of de door de cliëntenraad vertegenwoordigde cliënten, die in de beweging naar meer zelforganisatie ook steeds vaker zichzelf vertegenwoordigen? 

 

Hoe verkrijgen we inzicht in de mogelijkheden en stromingen rondom vernieuwing van bestuur, toezicht en medezeggenschap om de aanpak te kiezen die past bij het karakter van onze organisatie, onze mensen en de ontwikkelfase waarin onze organisatie zich bevindt? 

 

Wat zijn het beste moment en de beste wijze om tegelijk de basisvragen 'waarom willen we veranderen en wat willen we bereiken' aan bod te laten komen? Hoe zorgen we voor helderheid op ons doel én dat dit doel past bij het karakter van onze organisatie? Welke mate van verandering is eigenlijk nodig om ons doel te bereiken?

Uw plek, uw rol en uw (wettelijke) taak

De plek waarop u zich bevindt in het krachtenveld van uw organisatie, de belangen die u te dienen heeft en de verantwoording die van u wordt verlangd, bepalen mede het perspectief waarmee u naar veranderingstrajecten kijkt - en de rol die u daarin wenst te spelen.

Het maakt hierbij uit of u bestuurder, toezichthouder, werknemer, cliënt, lid van een medezeggenschapsorgaan (ondernemingsraad of cliëntenraad), ondernemer, HRM professional of jurist bent.

Daarnaast heeft u te maken met enerzijds de geldende kaders van de 'systeemwereld' (denk aan ICT, financiële en juridische raamwerken), en anderzijds de 'leef- of menswereld' van werknemers en cliënten. 

Uw plek, rol en (wettelijke) taak brengen gaan vergezeld van aanvullende vragen. Klik hier voor een aantal voorbeelden. 

Deze website

Op mijn site vindt u publicaties over deze vragen en onderwerpen, klantvragen, mijn persoonlijke en professionele achtergrond als advocaat plus en organisatieadviseur, mijn filosofie en aanpak Samensturing in Verandering en hoe ik u mogelijk van dienst kan zijn om met u vanuit bezield leiderschap en in samenspel oplossingen te creëren.

 

Privacy

Op deze website is de HRM College policy statement van toepassing.

  

 

 naar boven