Medezeggenschap spiegel voor het bestuur – Goede raad voor commissarissen 2018

Medezeggenschap als spiegel voor het bestuur. Wat is het belang van medezeggenschap van personeel/cliënten bij “Nieuw Organiseren”? Nieuwe organisatievormen vragen visie, geloof in de koers en voorbeeldgedrag dat past bij de vernieuwing. Medezeggenschapsorganen en de door hen vertegenwoordigde personen kunnen optreden als spiegel voor het bestuur om een goed beeld te krijgen van de wenselijkheid en haalbaarheid van organisatieveranderingen. Geregeld gaat het hierbij helaas goed mis -wat zijn de lessen voor bestuur en toezicht? Lees “Medezeggenschap, spiegel voor het bestuur”, uit Goede Raad voor commissarissen, red. Puck Dinjens, Mediawerf, 2018.

Lees verderMedezeggenschap spiegel voor het bestuur – Goede raad voor commissarissen 2018

Integer zaken doen?

Kunnen contracten bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang? Conscious Contracting is het aangaan van zakelijke relaties met aandacht voor zakelijke, persoonlijke en interpersoonlijke aspecten van de samenwerking: elk vraagstuk integraal benaderen met wijsheid, passie en compassie, rekening houdend met emoties en de menselijke maat. Lees vier artikelen over duurzaam recht.

Lees verderInteger zaken doen?