De werkgeversrol van de RvC – Handboek Corporate Governance 2022

Goed leiderschap en een inspirerende leiderschapsstijl op het hoogste niveau van de organisatie zijn onderscheidend voor de continuïteit van de onderneming op de lange termijn. Een belangrijke taak van de rvc is om het HR-beleid voor het bestuur en voor de rvc zelf zorgvuldig vast te stellen en uit te voeren. Modern werkgeverschap van de rvc houdt tegenwoordig veel meer in dan de eerdere klassieke werkgeversrol. Steeds vaker gaat het om het bieden van ondersteuning, inspiratie en coaching: een omslag ‘van vinken naar vonken’. Handboek Corporate Governance, red. dr. Stefan Peij, Boom, 2022.

Lees verderDe werkgeversrol van de RvC – Handboek Corporate Governance 2022