Opdracht

De opdracht kwam van de directie én ondernemingsraad (!) van de Provincie Utrecht en betrof ondersteuning bij de keuze voor de juiste richting voor de organisatieontwikkeling; een richting die gedragen moest zijn en passen in de filosofie van Nieuw Organiseren. Het ging hierbij om expeditie voor bijna zeshonderd medewerkers, georganiseerd door henzelf, met een gedragen oogst.

Invulling

Het traject volgt de filosofie van Nieuw Organiseren met een werkconferentie met inzet van de diversiteit en creativiteit van alle medewerkers: congruentie tussen weg en doel – van A naar B via B. Directie en or geven meteen het goede voorbeeld en gaan een gezamenlijk opdrachtgeverschap aan. Zij spreken het vertrouwen uit en geven medewerking zonder te interveniëren. Dat begint al bij de eerste stap – niemand weet waar de werkconferentie op uitkomt.

Alle medewerkers zijn uitgenodigd om zich op te geven voor de organisatie en invulling van de dag. Hiermee haakt de organisatie aan bij de energie en creëert zij inclusie. Op de conferentie kunnen medewerkers zich uitspreken over wat ze belangrijk vinden, waar ze tegenaan lopen, wat hen belemmert en vooral wat hen energie geeft om de organisatie verder te ontwikkelen.

Wisselende kleine groepen spreken over een groot aantal thema’s met digitale ondersteuning voor verwerking, structuur en een snelle presentatie direct aan het eind van de dag. 

Oogst

Mede door een strakke projectorganisatie is er een fantastische opkomst van bijna zeshonderd medewerkers, zijn er veel positieve reacties en heerst er een goede sfeer. Door de aanpak en de flow tijdens de bijeenkomst zijn mensen al betrokken vóór de verandering is ingezet en zijn de resultaten bij voorbaat gedragen. 

Het resultaat van de conferentie is een gedragen oogst van vijf uit te werken thema’s en veel quick wins met nieuwe invalshoeken. Daarnaast zijn onderstromen zichtbaar geworden die bij een conventionele aanpak verborgen waren gebleven.

Hier vind u het complete artikel Transformatie door cocreatie zoals verschenen in OR informatie van maart 2016.