Medezeggenschap en Nieuw Organiseren?

Hoe past medezeggenschap in Nieuw Organiseren? De klassieke OR reageert op voorstellen van de bestuurder, gebaseerd op het advies- en instemmingsrecht dat de WOR aan hem toekent. Dat institutionaliseert de ongelijkwaardige verhouding tussen bestuurder en werknemers. De moderne organisatie is een netwerk van gelijkwaardige stakeholders. Medezeggenschap verandert hierdoor. Lees "Medezeggenschap in beweging".

Lees verderMedezeggenschap en Nieuw Organiseren?