Meer dan de som der delen

Hoe geven OR en RvC/RvT hun samenspel vorm? Hoe kunnen beiden de bestuurder effectiever en efficiënter beïnvloeden? Hoe kan de OR de relatie met de RvC/RvT inrichten om de or-doelen beter te bereiken? Ondanks verschillende rollen en wettelijke kaders, hebben OR en RvC/RvT beide een toezichthoudende en controlerende taak. Hoe kunt u elkaar daarin versterken? Lees "Or & Toezicht: meer dan de som der delen".

Lees verderMeer dan de som der delen

Leren van elkaar?

Wat kan de RvC/RvT leren van de OR? Wettelijke kaders en rollen mogen verschillen, beiden zijn betrokken bij besluiten en hebben toezichthoudende en controlerende taken. De RvC/RvT én OR verkennen en wegen graag opties, maar willen niet een besluitvormingsfuik inzwemmen. Hoe voorkom je rolverwarring en aantasting van onafhankelijkheid? Lees "Op weg naar participatief toezicht".

Lees verderLeren van elkaar?