Expeditie medezeggenschap: toewerken naar Nieuw Organiseren

OR-taak: bevorderen van werkoverleg en het overdragen van bevoegdheden. Hoe kan de ondernemingsraad het werkoverleg en de betrokkenheid en zelfsturing van de medewerkers bij de organisatie van het werk bevorderen? Een taak van de or voor het zo laag mogelijk in de organisatie beleggen van bevoegdheden gaat in de hedendaagse praktijk vaak over vormen van organiseren die autonomie en zelforganisatie zoveel mogelijk bevorderen -wat zijn de implicaties, voor- en nadelen daarvan voor de eigen organisatie, afgezet tegen andere, meer traditionele vormen van organiseren, wat zijn de HR-factoren die in het geding zijn en welke handvatten heeft de OR voor de vormgeving van zijn rol op dit vlak? Lees “Expeditie medezeggenschap: toewerken naar Nieuw Organiseren”, Papieren Tijger met potentie, Pleidooi voor de bevorderende en bewakende taak van de ondernemingsraad, red. Harry Hartmann en Johannes Kooistra, CAOP 2016.

Lees verderExpeditie medezeggenschap: toewerken naar Nieuw Organiseren