Samensturing
in verandering

organisaties in verandering

Verandering, maar hoe?

Hoe organiseer je verandering in je organisatie op een manier waarbij je samen optrekt, maar recht blijft doen aan de bijzondere plek en rol van alle betrokken partijen, zoals bestuurder, managementteam, maar ook een raad van commissarissen of raad van toezicht?

Daarbij vooral denkend aan de plek en rol van het door de ondernemingsraad vertegenwoordigd personeel, of de door de cliëntenraad vertegenwoordigde cliënten, die in de beweging naar meer zelforganisatie ook steeds vaker zichzelf vertegenwoordigen?

Hoe verkrijgen we inzicht in de mogelijkheden en stromingen rondom vernieuwing van bestuur, toezicht en medezeggenschap, om dan de aanpak te kiezen die past bij het karakter van onze organisatie, onze mensen en de ontwikkelfase waarin onze organisatie zich bevindt?

Wat zijn het beste moment en de beste wijze om tegelijk de basisvragen ‘waarom willen we veranderen’ en ‘wat willen we bereiken’ aan bod te laten komen?

Hoe zorgen we voor helderheid op ons doel én dat dit doel past bij het karakter van onze organisatie? Welke mate van verandering is eigenlijk nodig om ons doel te bereiken?

Bovenstaande vragen hoor ik vaak in organisaties die de beweging willen maken naar nieuwe vormen van leiderschap, besturen en organiseren.

Op deze site vindt u mijn publicaties over deze onderwerpen, mijn persoonlijke en professionele achtergrond als advocaat en organisatieadviseur, mijn filosofie en aanpak.

Ontdek hoe ik u mogelijk van dienst kan zijn om met u vanuit bezield leiderschap en in samenspel oplossingen te creëren.

Diensten

Ik leg mij al jaren toe op veranderprocessen en werk graag voor organisaties waar men oprecht bezig is met het ontwikkelen van nieuwe vormen van leiderschap en organiseren.

Diensten die ik aanbied zijn:

  • Advocaat & Governance advies
  • Advies als organisatieadviseur-psycholoog
  • Opleider/docent
  • Workshops ‘Samensturing in Verandering’
  • Spreker & (co-) auteur

Workshops

Vanuit mijn persoonlijke filosofie  verzorg ik workshops voor waardengedreven organisaties waarin ‘de bedoeling’ centraal staat en niet de systeemwereld van de regels. Met aandacht voor zelfsturing, zelfreflectie en dialoog.

De workshops worden aangeboden op basis van open inschrijving én in de vorm van op maat gemaakte incompany-bijeenkomsten.

Alle workshops bieden een ideale combinatie van kennisoverdracht en werk aan de eigen praktijkcases.

 

Behoefte aan een vrijblijvend gesprek?

Publicaties

Al vele jaren geef ik mijn persoonlijke visie en gedachtegoed weer in tal van publicaties. Lees, kijk en luister hier voor meer informatie daarover.

Klantcases

Hier neem ik u mee in klantvragen vanuit onder meer de rollen bestuurder, toezichthouder en medezeggenschapper. Ik behandel klant- en praktijkcases van enkele grote zorg- en onderwijsorganisaties, Provincie Utrecht en Shell Pernis.