HR-beleid heeft directe invloed op de medewerkers en daarmee op de prestaties van de organisatie als geheel. De laatste jaren groeit de HR-functie in steeds meer organisaties uit tot strategische partner voor de CEO/bestuurder, maar bij veel commissarissen schort het aan voldoende kennis en expertise over dit onderwerp. In dit artikel pleiten Arthur Hol en Dorine Wekking voor verankering van de HR-competentie in de RvC via een ‘HR-commissaris’, een Mens & Organisatie commissie en een vaste agendering op de RvC-vergadering.