Ella’s Table Talks, gesprek over Mens boven Systeem, de Moedigheidsgraad en Psychologische Veiligheid

Ella Taal is founder van organisatieadviesbureau ‘Awareness in Business, conscious people better results’ dat is gespecialiseerd in het ontwerp en de uitvoering van leiderschaps- en bewustzijnsverruimingsprogramma’s voor hoger management en…

Lees verderElla’s Table Talks, gesprek over Mens boven Systeem, de Moedigheidsgraad en Psychologische Veiligheid

Evaluatie en ontwikkeling van bestuurders, handreiking voor toezichthouders in onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK)

De werkgeversrol van de raad van toezicht wordt steeds belangrijker nu in deze tijd van grote maatschappelijke opgaven steeds meer van de bestuurder wordt gevraagd. Hoe geeft de raad van toezicht concreet invulling aan die werkgeversrol? De VTOI-NVTK biedt ondersteuning met deze handreiking. Na een korte behandeling van de relevante wetgeving, cao’s, Governancecode en HR-trends bespreken we een reeks praktische vragen die de raad van toezicht op weg helpt om zijn rol als werkgever goed te vervullen. November 2022, Mariëla Harrigan en Arthur Hol.

Lees verderEvaluatie en ontwikkeling van bestuurders, handreiking voor toezichthouders in onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK)

Het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap – Handboek Corporate Governance 2022

Medezeggenschap als stakeholder in good corporate governance. Wat is de positie van medezeggenschapsorganen in governancecodes? Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance. We zien een toename van het belang van het samenspel van bestuur en toezicht met de medezeggenschapsorganen en de door hen vertegenwoordigde groepen personen, als gevolg van de verschuiving van shareholders- naar stakeholdersbelangen en in het verlengde daarvan van stakeholdersbeleid en -management. Lees “Het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap” in Handboek Corporate Governance, red. dr. Stefan Peij, Boom, 2022.

Lees verderHet samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap – Handboek Corporate Governance 2022

Corporate governance in internationaal perspectief – Handboek Corporate Governance 2022

Recente veranderingen in corporate governance vanuit internationaal perspectief laten de invloed zien van de combinatie van financiële schandalen, economische voorspoed en neergang en veranderende waarden en normen. Aanpassingen van het governancesysteem aan de actualiteit volgen elkaar tegenwoordig snel op en vaker op globaal niveau. Bewegingen naar meer sociale rechtvaardigheid, meer diversiteit en klimaatduurzaamheid maken dat de verwachtingen van onafhankelijke bestuurders en toezichthouders nog nooit zo hoog zijn geweest. Handboek Corporate Governance, red. dr. Stefan Peij, Boom, 2022.

Lees verderCorporate governance in internationaal perspectief – Handboek Corporate Governance 2022

De werkgeversrol van de RvC – Handboek Corporate Governance 2022

Goed leiderschap en een inspirerende leiderschapsstijl op het hoogste niveau van de organisatie zijn onderscheidend voor de continuïteit van de onderneming op de lange termijn. Een belangrijke taak van de rvc is om het HR-beleid voor het bestuur en voor de rvc zelf zorgvuldig vast te stellen en uit te voeren. Modern werkgeverschap van de rvc houdt tegenwoordig veel meer in dan de eerdere klassieke werkgeversrol. Steeds vaker gaat het om het bieden van ondersteuning, inspiratie en coaching: een omslag ‘van vinken naar vonken’. Handboek Corporate Governance, red. dr. Stefan Peij, Boom, 2022.

Lees verderDe werkgeversrol van de RvC – Handboek Corporate Governance 2022