Regisseur, procesbegeleider, katalysator, verbinder, aanjager, luis in de pels, pionier, inspirator, sparring partner, netwerker en meer.

Mijn motto is ‘Mens boven systeem’

Vanuit een onbevooroordeelde houding laat ik graag het gesprek plaatsvinden over de dingen die er volgens de mensen in de organisatie echt toe doen. Met aandacht voor congruentie tussen weg en doel en een duurzaam, geborgd effect. Waarbij regels, procedures, contracten en afspraken faciliterend en ondergeschikt zijn aan de samenwerking.

Ik geloof in de veranderkracht van de mens, ook binnen teams en organisaties. Ik geloof in transformatie door cocreatie – ook in complexe transities. Ik geloof dat alle stemmen gehoord mogen worden, ook die uit de onderstroom.

Medewerkers bezitten talent, energie en zijn intrinsiek gemotiveerd. Werkelijke verandering kan echter alleen dan optreden wanneer deze aansluit op wat er leeft. Ik stuur op de kwaliteit van de dialoog en zoek naar common ground: met respect voor ieders rol, invalshoek, eigenheid en positie en hierdoor samen tot een gedragen resultaat komen.

Mijn bijdrage

De ervaring leert dat duurzame verandering alleen ontstaat wanneer het echte verhaal naar boven komt en mensen echte gesprekken kunnen voeren in veiligheid en oprechtheid. Daarom richt ik mij erop de onderstroom in de organisatie naar boven te brengen en zet ik in op bezield leiderschap via de kracht van kwetsbaarheid: voordoen, verbinden en delen.

Ik geloof in lichtheid, speelsheid, rechtvaardigheid, loyaliteit en organisch ontwikkelen.

Ik draag het meest bij op het snijvlak van procesbegeleiding en inhoud en binnen duurzame langdurige relaties. Dan komen we samen tot bevlogen organisaties die als vanzelf betere resultaten boeken. Voorwaarde voor succesvolle cocreatie zijn de gelijkwaardigheid en integriteit van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.

Mijn eigen reis

Mijn leven lang heb ik aandacht voor zingeving en zelfontwikkeling. Ook ga ik al vele jaren naar events, trainingen en bijeenkomsten waarbij ik mijn kwaliteiten op dat gebied kan ontwikkelen. Daar heb ik mijn eigen onderstroom leren kennen en met verschillende vormen van dialoog op verschillende niveaus leren werken.

Mijn boom

De boom verbeeldt twee perspectieven en laat zien waar ik voor sta; het klant-perspectief is gericht naar buiten en naar mijn opdrachtgevers, het persoonlijke perspectief is gericht naar mezelf en mijn eigen leefsysteem met mijn vrouw en onze twee dochters.

Download hier de boom als pdf

Uw kader, mijn creativiteit

Ik vind het belangrijk de tijd te nemen voor de voorbereidende fase waarin we op zoek gaan naar antwoorden op vragen als: waarom wilt u wat, hoe en wanneer. Ik heb de waarde ervaren om een veranderproces vorm te geven vanuit het gedachtegoed: van A naar B via B. Met operationele vrijheid lever ik het beste resultaat. Organisatiedoel en kernwaarden staan altijd voorop.

Als er een kader is in uw organisatie, werk ik met dat kader. Of ik rek het een beetje op. Ik verleg graag het middelpunt om te onderzoeken wat het beste werkt.

Op de camping zetten mijn ouders mij als kleuter vast met een tuigje, lijn en een haring in de grond. Op een dag was er paniek in de tent: Arthur was weg. Mijn ouders vonden mij aan de andere kant van de camping. Ik was vrolijk aan het spelen en had mezelf netjes vastgezet met de haring.

Mijn functies

Ik bekleed verschillende functies in diverse samenwerkingsverbanden zoals:

Waar nodig betrek ik in mijn werk een team van multidisciplinaire experts om maximale diversiteit in gezichtspunten, rollen en kennis & kunde te kunnen aanbieden.

Mijn achtergrond

Meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie, met ervaring in HRM en als organisatieadviseur bij Shell, KLM en KPMG, als moderator, programmadirecteur en procesbegeleider (1969). Ruime ervaring met o.a. Appreciative Inquiry, Dialoog en Nieuw Organiseren.

Ik werk vanuit het gedachtegoed van Conscious Contracting met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met fusies, overnames, reorganisaties en organisatie(cultuur)-ontwikkelingstrajecten. Daarnaast ben ik regelmatig spreker voor organisaties of events en auteur van verschillende publicaties.

Als psycholoog en advocaat plus help ik u graag met een geïntegreerde aanpak van organisatieadvies en juridische dienstverlening zodat u bewerkstelligt dat uw organisatiesysteem uw organisatiedoel dient: mens boven systeem.

Wilt u meer weten

Inspiratiebronnen

“Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counselors, and the most patient of teachers.”
Charles William Eliot, former Harvard President

Leiderschap

Juridische dienstverlening

Organisatieverandering

Maatschappelijke verandering