Invulling geven aan de werkgeversrol, hoe doet je dat nou en hoe maak je het eigen?

In het VTOI-NVTK lunchcollege van 16 februari 2023 bespraken Mariëla Harrigan en Arthur Hol diverse aspecten van de werkgeversrol. In hoog tempo passeerde veel informatie en roerden ook de deelnemers zich met vragen en opmerkingen.

Mariëla Harrigan is fiscaal jurist en is gespecialiseerd in loonbelasting, arbeidsvoorwaarden en adviseert over bestuurlijke en governance vraagstukken behoren tot haar werkgebied. Arthur Hol is regisseur, procesbegeleider, inspirator, sparringpartner, netwerker en meer. Daarnaast is hij expert op het gebied van veranderprocessen. Mariëla en Arthur hebben samen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een tweetal recente handreikingen over de werkgeversrol: over het remuneratiebeleid en over de evaluatie & ontwikkeling van bestuurders.

Online lunchcollege | Mariëla Harrigan & Arthur Hol | 16 februari 2023 – YouTube